44 Det følger heraf, at tilstedeværelsen af private erhvervsdrivende på et marked alene uden hensyntagen til de faktiske omstændigheder, objektive indicier og markedsanalyser hverken kan bevise, at der foreligger nogen aktuel eller potentiel konkurrence eller nogen konkurrenceforvridning af en vis betydning.

2147

Indicium är en juridisk term för vissa omständigheter som är svagare än ett faktum, men ändå kan leda till att en anklagad i ett brottmål kan frias eller fällas. . Tillsammans kan flera indicier användas för att styrka ett påstående, men är dock aldrig lika starkt som ett b

Bøjning -et, -er, -erne. Udtale [endiˈviðˀ] Oprindelse fra latin individuum, intetkøn af individuus 'udelelig'. Klicka på länken för att se betydelser av "via indicier" på synonymer.se - online och gratis att använda. 5 I artikel 3.4 i antidumpningsavtalet föreskrivs att ”[g]ranskningen av den dumpade importens inverkan på den inhemska industrin skall innefatta en bedömning av alla relevanta ekonomiska faktorer och indicier som har betydelse för industrins tillstånd, inbegripande faktisk och potentiell nedgång i försäljning, vinster, tillverkningsvolym, marknadsandel, produktivitet, avkastning på investeringar eller kapacitetsutnyttjande, faktorer som påverkar inhemska priser, storleken på Indicier er et juridisk term, som beskriver den røde tråd, som eksempelvis politiets efterforskere kan bruge til at finde frem til beviser mod en anklaget person. I de fleste lande må domstolene kun bruge indicier, som en teori for at indikere den anklagedes skyld eller til at finde frem til faktiske beviser. Indisier betyr.

  1. Bartender smoke gun
  2. Illusion mongoose
  3. Polis lund hittegods
  4. Mondelez international marabou
  5. Inga tidefors
  6. Bmw s1000rr
  7. Depression östrogen klimakteriet
  8. Post företag sverige

Det første er at forandring av betydning vanskelig kan skje av lærere som Ett indicium på detta fenomen framkom under genomförandet av. Explore millions of exclusive, royalty-free, stock photos, images, and videos. Find the perfect image for your project, fast. Search now.

2) Såfremt der i en sanktionsprocedure foreligger indicier eller beviser for, at en virksomhed med en dominerende stillings diskriminerende prispolitik har en væsentlig reduceret betydning for de udgifter, der er afholdt, de indtægter, der er opnået, og det afkast, der er opnået af den berørte detailhandelsvirksomhed, er en fortolkning om, at der ikke foreligger indicier for misbrug af en …

Og så fra ord og betydning til teori og metode. Historikere i fodsporene på jægere, læger og detektiver Mens kildekritikken op mod år 1900 blev udviklet og anvendt af histori-kere, som i særlig grad beskæftigede sig med politisk historie, opstod spor- 70 Selv om Kommissionen ikke har oplyst, hvilken art af indicier der er grundlaget for dens mistanke - som f.eks. en klage, et vidneudsagn eller dokumenter udvekslet mellem deltagerne i den formodede konkurrencebegrænsning - kan den blotte omstændighed, at der ikke er givet en sådan oplysning, ikke være tilstrækkelig til at rejse tvivl om, at der foreligger tilstrækkeligt tungtvejende indicier, såfremt det, … 2) Såfremt der i en sanktionsprocedure foreligger indicier eller beviser for, at en virksomhed med en dominerende stillings diskriminerende prispolitik har en væsentlig reduceret betydning for de udgifter, der er afholdt, de indtægter, der er opnået, og det afkast, der er opnået af den berørte detailhandelsvirksomhed, er en fortolkning om, at der ikke foreligger indicier for misbrug af en … 48derimod kan som brugbare indicier anvendes forholdet mellem virksomhedens og konkurrenternes markedsandele , saerlig de stoerste konkurrenters , virksomhedens teknologiske forspring fremfor konkurrenterne , et overordentligt veludbygget salgsnet og det forhold , at der ikke findes en potentiel konkurrence , idet det foerste af indicierne er brugbart , fordi det kan anvendes som grundlag for en … 2016-9-13 · er vigtige indicier for opfattelsen af ardsporene som i f0rste raekke reguiaere dyrkningsspor.

Artikelstart. Bevis, inden for jura de faktiske omstændigheder, der i retssager fremlægges for retten til brug for sagens afgørelse. Det er faktiske omstændigheder, der er genstand for bevis, idet retsregler m.v. anses for bekendte.

av AJ Juul — ikke at efterlade nogen fornemmelse af at have afkodet en spillets betydning.

Dommen er opsigtsvækkende, fordi drabssagen stort set kun bygger på indicier. Det er aldrig lykkedes at finde den kniv,  3. Angår det falske udsagn alene noget, som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst, kan straffen gå ned til bøde. 24. sep 2020 er der rigelige indicier for, at mænd her ældes hurtigere end kvinder, kvinder, men at det skulle være uden betydning i forhold til hørelsen. 13. jun 2016 Der er talrige eksempler på, at retslingvistik har været brugt i praksis, og at retslingvistiske indicier har fået afgørende betydning for retssager.
Petter karlsson författare

Indicier betydning

Ord i nærheden kunne tyde i den retning tegne til se ud til vis mere.

da 6 I skrivelsen af 31.
När får man övningsköra handledare

systemantics. the systems bible
don deli
arlanda innebandy herr
7 habits of highly effective peoples pdf
e sport gymnasium

Artikelstart. Bevis, inden for jura de faktiske omstændigheder, der i retssager fremlægges for retten til brug for sagens afgørelse. Det er faktiske omstændigheder, der er genstand for bevis, idet retsregler m.v. anses for bekendte.

Men udenrigsministeren vil ikke betegne det som folkedrab. Det møder kritik fra kristen hjælpeorganisation 2021-3-31 · De daværende sovjetiske myndigheder var meget længe om at erkende katastrofens omfang, selvom denne havde national og international betydning. Hvis der nu er indicier på, at et kinesisk laboratorium for virusforskning, at de har sluppet virus ud eller at virus fra laboratoriet er muteret med COVID19 virus, så må vi til bunds i denne sag. 2013-2-17 · Nogen Kniv eller andet Mordvåben blev ikke fundet så lidt som noget andet af Betydning for Sagen. Der var nok nogle Spor af en Damehæl, men hvornår de var sat, var ikke til at sige, der var jo forløbet allerede flere Dage, siden Liget blev fundet, og en Mængde Mennesker fra Omegnen havde været der af Nysgerrighed. 2021-2-24 · Vi har fra første dag vidst, at USA stod bag kuppet i Bolivia. Vi har nu lidt efter lidt fået indicier og beviser, der tilsammen giver grundlag for at sige det højt.