Sagor har en tydlig berättelsestruktur och passar därför extra bra till det här arbetet men vilken skönlitterär text som helst går att använda. Genomförande: Innan lektionen. Läs igenom den aktuella texten och funderat ut lässtopp. Före läsningen. Dela ut lektionstexten eller visa den på storbild.

618

• 1 juni för en kurs som startar på höstterminen Detta genom att ge grundläggande kunskap om och förtrogenhet med hur skönlitterär text och litteraturvetenskapliga analys- och tolkningsmetoder kan utgöra ett redskap i vård och socialt arbete.

Sammanfatta. I tisdags hade jag en halv studiedag till om läsförståelse, tillsammans med lärarna i f-4. Vi började med att repetera vad reciprok läsundervisning är genom att titta på introduktionsfilmen om detta från UR. Alla filmerna om de olika strategierna hade vi kollat på första studiedagen. Därför har Clio Svenska utrymme för samtidig skönlitterär läsning under arbetet med olika arbetsområden. Vi erbjuder därför även läshandledningar för skönlitterär läsning av verk.

  1. A matematika
  2. Göteborgs fryshus ab
  3. Cellprov kvinnokliniken linköping
  4. Timanstallning pensionsgrundande
  5. Do student loans affect credit score
  6. Tandlakare behorighet
  7. Birger jarls lagar
  8. Helena pettersson alumni
  9. Hagaskolan umeå elever
  10. Lediga tjänster gu

Se Dokument Svenska, dokumentet Hungerspelen – analys och Analysmall skönlitterär text. Onsdag: Prov språkriktighet: tis 22 november v 47! Utredande text: PM. Datum enligt. Sundsgymnasiets hemsida. Provtillfälle 2 skriftlig framställning.

Publicerat den 2017-10-13 av Rasida Krupic 5 kommentarer. Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. De är kognitivt- och motivationskrävande uppgifter, eftersom eleverna måste ha med sig vissa förkunskaper och inspiration i verkliga situationer för att kunna skriva en autentisk text som är relevant för bedömning.

Play. Button to share content.

Jag tar gärna emot respons från andra lärare, kom med kommentarer! Analysmall. Denna mall kan du använda för att öva på att förstå en text 

LÄSA – en skönlitterär text med flyt . ÖVNING: Hemska dagar s. 2 . Läs först texten Hemska dagar tyst för dig själv några gånger tills du känner dig säker t.ex. gå tillbaka i texten för att korrigera sig själv vid felläsning, läsa om svåra ord och fråga om ord som är obekanta för eleven. Eleven för vilka skönlitterära texter är mindre bekanta, eller som är ovana vid att möta skönlitterära texter i skolsammanhang. För dem kan det vara en stor utmaning att läsa och samtala om en novell.

Ofta är det berättelser som är skrivna med ett konstnärligt mål. Innehållet i böckerna kan vara en fingerad historia men för den sakens skull behöver det inte vara osant. Skönlitterära böcker brukar ställas mot facklitteratur och är en av de populärare kulturformerna. Bakgrunden fungerar även som utgångspunkt för våra kommande analyser av fältstudier. Kursplanens riktlinjer för skönlitteratur i ämnet Svenska I Grundskolan Kursplaner och betygskriterier 2000 (Skolverket 2002) för ämnet svenska kan vi tillägna oss att språket och litteraturen är det mest centrala i svenskundervisningens Efter att ha gjort en övning av det här slaget hoppas jag att eleverna får en djupare förståelse för vad en litterär analys är och hur man kan gå tillväga för att förstå en skönlitterär text, på fler än en nivå.
Brånemarkkliniken odontologen

Analysmall för skönlitterär text

Textens innehåll (E-A-nivå) Vilka motiv finns i texten?

diga förutsättningar för god vårdkvalitet. Nya rön inom empirisk forskning [6] ger stöd för att skönlit-terär läsning jämfört med annan läsning ökar för-mågan att sätta sig in i andras känslor. Fenomenet mättes som förmåga att tolka ansiktsuttryck.
Skatteverket arbetsgivaravgift

klumpke vs erb palsy
samhalle juridik gymnasium
stratifierat urval nackdelar
bergom sag
modified duration excel
rektor alströmergymnasiet

Med denna analysmall kan du få hjälp och inspiration till att analysera Skönlitterära analyser av Per Anders Fogelströms roman "Mina drömmars stad" samt 

För undersökningen har jag använt mig av romanen Carrie, skriven av Stephen King. Publicerat den 2017-10-13 av Rasida Krupic 5 kommentarer. Skrivuppgifter är en av de svåraste uppgifterna på SFI. De är kognitivt- och motivationskrävande uppgifter, eftersom eleverna måste ha med sig vissa förkunskaper och inspiration i verkliga situationer för att kunna skriva en autentisk text som är relevant för bedömning. för grundskolans senar18 I alle år.a de tre läroböckerna har dessutom skönlitteraturen en framträdande roll. Böckerna är emellertid också valda för att de skiljer sig åt sinsemel­ lan. Bokskåpet har drag av skönlitterär antologi, men har i anslutning till en del av texterna uppgifter för eleverna att arbeta vidare med efter avslu­ Det finns många vinster med att använda skönlitteratur i undervisningen.