Geotekniskt utlåtande, Hemavan, Utsiktsvägen Uppdragsnummer 2474150000 Okulär geoteknisk besiktning av tilltänkt område för vändplan. Ankornreg. Peder Hansson Gruppchef SWECO Luleå 2011-08-08 Sweco Infrastructure AB Luleå Geoteknik Peder Hansson Sweco Vastra Varvsgatan 11 Box 50120, 973 24 Luleå Telefon 0920-355 00 Telefax 0920-357 75

1446

kommun. Geotekniskt utlåtande avseende områdets skredrisk och rekommendationer för hänsynstagande vid nybyggnad. Befintlig byggnad på 

även för blivande byggnaders golv etc. Geotekniskt utlåtande 2016-07-15 Projektnummer 89763. 1 Uppdrag. Sigma Civil AB har på uppdrag av Jnkpings kommun utfrt en versiktlig geoteknisk utredning fr Åkerärten 1 och 2. Fastigheterna ligger i Rosenlund, Jnkping och angränsar till Vättern i väster, naturområdet Rosenlunds bankar i norr och Flädergatan i ster, se. Figur 1. GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-11-17 \\sevxofs001\projekt\2242\2293241\000\3_genomforande\35_arbetsmaterial\geoteknik\handläggning\geotekniskt utlåtande.docx Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med undersökningen.

  1. Ryds glas helsingborg
  2. Monofilament test kit
  3. Crm limestone

UNDERLAG. 3.1. Nu utförda undersökningar. Geoveta har på uppdrag av Nynäshamns  Kungsgatan 18, 411 19 Göteborg.

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult. AB, daterad 1991-05-30 litt 21507 362 230.

Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av Sweco, med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013. 2.

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE 2017-05-18 2-03-28 HMAL p:\2242\2293236_kalmar,_snurrom\000\3_genomforande\38_handling\geotekniskt utlåtande 2293236.docx Översiktlig geoteknisk utredning 1 1 Uppdrag 5 2 Objektsbeskrivning 5 3 Underlag för undersökningen 5 4 Styrande dokument 5 5 Befintliga förhållanden 5 5.1 Topografi 5

hugin\geoteknisk utlåtande kv hugin.docx ÖVERSIKTLIG PM GEOTEKNIK UPPDRAG Kv. Hugin UPPDRAGSLEDARE Fredrik Stenemo DATUM 2019-05-24 UPPDRAGSNUMMER 13007714 UPPRÄTTAD AV Charlotta Carlsson GRANSKAD AV Lars Malmros Uppdrag Sweco Civil har av Vasakronan fått i uppdrag att översiktligt ge en bedömning av Övrigt geotekniskt underlag har beaktats men ej inarbetats på ritningar: Geotekniskt arkivmaterial från Göteborgs Hamn ”Geotekniskt utlåtande för utbyggnad av Industrivägen söder Lundbyleden, delen Nordviksgatan mellan Sannegårdsgatan och Säterigatan” Gatukontoret Göteborg, daterad 1974-08-01 SBK’s arkivnr 446 geoteknisk undersökning Relationsritningar över pålar, daterade 1969 o Geoteknisk undersökning, daterad 1968 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Området kring byggnaden består av cirka 20 m lera. På leran har en uppfyllning skett med 2-2,5 m sand.

även för blivande byggnaders golv etc.
Saccharomyces cerevisiae morphology

Geotekniskt utlåtande

Regissören James Mangold ska göra film om Ingrid Bergman och hennes. Internasjonale stedsnavn på Yr er hentet fra databasen  Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Statens geotekniska institut (SGI), Planhandlingarna har kompletterats med ett geotekniskt utlåtande som  Page 2/9. Geotekniskt utlåtande.

Del av kvarteren Klocktornet och Rhodin, del av Gärdet 1:4 och Gärdet 1:6 m.fl. 2018-10-01 TRAFIKVERKET Geoteknisk utlåtande -E22, Vid Kristianstad, broar över Helge å, Kristianstads kommun, Skåne län - Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1989, ”Geotekniskt utlåtande tillhörande samrådsförslag för detaljplan för Stenungs torg”, uppdragsnummer 5416-46-6531, 1989-09. [9] - Geoteknisk utredning utförd av VIAK AB 1990, ”Utlåtande över de geotekniska förhållandena för planerade p-däck, Stenunge Torg, Stenungsund”, geoteknisk undersökning Relationsritningar över pålar, daterade 1969 o Geoteknisk undersökning, daterad 1968 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Området kring byggnaden består av cirka 20 m lera.
Favoptic stockholm öppettider

v klass vellinge
claes 0lsson
per capsulam styrelseprotokoll
goliat david biblia
gymnasium linköping corona
jd nails

Utlåtande GEOTEKNIK Kund: Älvsby kommun 8 6. Samlad geoteknisk bedömning En samlad geoteknisk bedömning för Signalgatan 8: Undergrunden består av lösa sedimentjordar av sand och silt som underlagras av fasta isälvsmaterial. Stabila förhållanden råder för slänten ned mot Korsträskbäcken.

3 Underlag Som underlag till detta utlåtande har följande använts: • SGU:s jordartskarta • SGU:s jorddjupskarta För att veta markförutsättningarna för ditt byggprojekt så behöver du ha ett geotekniskt utlåtande kring din tomt. Den mark som är bäst att bebygga har ofta redan byggts på och i populära områden behöver man nu bygga på mindre bra mark. Det har lett till att fler och fler behöver göra en markundersökning. Vad är geoteknisk utredning och utlåtande. För det fall det blir sättningar under en byggnad med efterföljande sprickor i byggnaden så är det en god idé att i tidigt skede undersöka vad skadorna beror på. Då krävs en geoteknisk utredning. Det gäller dock att välja utredande konsult noggrant då dessa utredningar kan bli mycket dyra.