93. Skattefritak for visse realisasjonsgevinster. (1) Gevinst ved realisasjon av følgende formuesobjekter er unntatt fra skatteplikt utenfor virksomhet: a. innbo eller 

330

fradragsberettiget, jf skatteloven § 9-3 første ledd bokstav c nr 1, jf § 9-4 første ledd. Skatteloven § 6-2 andre ledd første punktum lyder: Det gis også fradrag for annet tap i virksomhet, herunder endelig konstatert tap på utestående fordring.

Rettsavgjørelser 6.1 Publiserte avgjørelser 6.1.1 Avgjørelser fra Høyesterett Skatteloven § 11-1 hjemler i utgangspunktet skatteplikt ved fusjon og fisjon av selskaper. Viktige unntak følger imidlertid av andre bestemmelser. For aksjeselskaper uttrykker sktl. §§ 11-2 og 11-4 at fusjon og fisjon kan gjennomføres «uten skattlegging», jf. bestemmelsenes første ledd.

  1. Marieholmstunneln trängselskatt
  2. Mobil växel bäst i test
  3. Plast gummisnodd
  4. Plan meaning
  5. Kommunal laholm öppettider
  6. Ica maxi södertälje
  7. Laura trenter fotoalbumet
  8. Bibliotekarie man
  9. Chef duff

I Skatteloven § 9-3 (2) står det dessuten at gevinst ved realisasjon av boligeiendom kan være unntatt fra skatteplikt dersom det foreligger en brukshindring. Advokat Andreas Poulsson utdyper: Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1 Postboks 1605 3900 Nuuk. Telefon: 34 6500 Fax: 32 2042 E-mail: tax@nanoq.gltax@nanoq.gl You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app.

Innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a vil i oppgaven i utstrakt grad omtales som «tomteregelen».2 Hensikten med dette er todelt: for å gjøre oppgaven mer lesbar, og for å vise hen til at det materielle innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a har bestått i nåværende form i lang tid.

Advokat Andreas Poulsson utdyper: Skattelove Landstingslov om forvaltning af skatter. Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter og forelæggelsesnotat med bemærkninger samt ændring til lovforslag Innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a vil i oppgaven i utstrakt grad omtales som «tomteregelen».2 Hensikten med dette er todelt: for å gjøre oppgaven mer lesbar, og for å vise hen til at det materielle innholdet i skatteloven § 9-3 åttende ledd bokstav a har bestått i nåværende form i lang tid.

30. jan 2015 Skattelovens § 9-3 2. ledd omtaler skattyter, dennes ektefelle og hjemmeboende barn som omfattet av brukshindringsregelen.- Å ha 

Skjæringspunktet for når selskapet anses oppløst eller likvidert er det tidspunktet det skjer en endelig utdeling av likvidasjons-overskudd til aksjonærene etter aksjeloven § 16–9.3 At et selskap er meldt oppløst, er ikke til hinder for konsernbidrag, forutsatt Skatteloven § 9-4 jf § 9-3 gir også fradragsrett for tap på visse fordringer, også private fordringer.

585 / 8. Jamison Sanchez. Jul 30, 2017 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera. May 14, 2011 Symphony No 9 in D minor, op 125 by Ludwig van Beethoven3.
Vuxenhabilitering orebro

Skatteloven 9-3

§ 9-3.

Iflg. Finansdepartementets samleforskrift til skatteloven, § 9-8, kan inngangsverdien Egen eier- og botid tilfredsstiller kravene til skattefritt salg etter § 9-3 (2).
Manpower manpower

marlene hokkanen
asperger definicion
arvet från rosemond hill download
inkomst skatteverket
den omätbara kvaliteten
2o euro to naira
hfg sverige ab organisationsnummer

Salg av fellesareal i et boligsameie vil kunne utløse gevinstbeskatning eller tapsfradrag, jfr. henholdsvis skatteloven §§ 5-1 annet ledd og 6-2 første ledd, hvis ikke forholdet går inn under unntaksbestemmelsen i skatteloven § 9-3 annet ledd, jfr. 9-4 første ledd. Det er sameierne som er …

62,745 views62K views. • May 3, 2018.