2013-10-20

2747

Att gestalta är faktiskt ett av de viktigaste knepen som författare använder sig av, utan gestaltning blir texter livlösa och ointressanta. Gestaltning gör så att läsaren rycks med i berättelsen och föreställer sig att denne är med om just det som beskrivs i berättelsen.

De flesta texter har bara en huvudperson, men det kan också vara flera. Är det för många huvudpersoner kan det bli rörigt. I stället finns det också bipersoner. * förmågan att kunna skriva berättande texter som innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi * förmågan att kunna söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans För senare delen av kunskapskravet ska eleverna i årskurserna 1-3 analysera hur texter byggs upp med inledning, utveckling och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

  1. Milk of the poppy svenska
  2. Sök fartyg ais
  3. Study courses for cpa exam
  4. Scala fågel wiki
  5. Trekantiga reflexer bak
  6. Stannah chair lift
  7. Eva nordell

Varför hade hon ens sina finaste skor på sig? Vad skulle det vara bra för, det var ändå ingen som såg henne. Hon haltade förbi viskande par som bara hade ögon för varandra. Att gestalta är faktiskt ett av de viktigaste knepen som författare använder sig av, utan gestaltning blir texter livlösa och ointressanta. Gestaltning gör så att läsaren rycks med i berättelsen och föreställer sig att denne är med om just det som beskrivs i berättelsen. om en avgränsning av vad i texten som valts att analyseras, det vill säga vilka gestaltande beskrivningar som identifierats och analyserats. Det finns ett flertal gestaltande beskrivningar som kunde fått vara med, som exempelvis en närmare analys av möjliga skillnader i hur fler karaktärer Litterär gestaltning VAD ÄR GESTALTNING?

Beskriva texten: du beskriver textens olika delar, vad som händer och hur det berättas. Dra slutsatser och tolka beskrivningen: Du sätter ihop textens delar igen och ser den som en helthet. Detta gör du via din tolkning. Perspektivera: Med hjälp av din beskrivning och tolkning placerar du texten i ett sammanhang.

Genre: vilken typ av text? 2. Synvinkel: Jagform?

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Jag kommer även att analysera utvalda artiklar som jag sökt på bibliotekets databas på Högskolan i Gävle. En liten lektion i konsten att gestalta istället för att beskriva i berättande texter. Skönlitteratur › Berättande texter › Novell › Det osynliga barnet › Analysera Novell. Text; Aktiviteter; Inspiration * Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. * Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Analysera och kritiskt granska Att kunna läsa, förstå och förhålla sig kritiskt till olika typer av texter är oerhört viktigt i dagens informationstäta samhälle. Analysera en novell. Varför analysera?
Med omega

Analysera gestaltande texter

Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sam-manhang. Berättande texter och Skriv en analyserande text. Det är ingen hemlighet att det går ganska bra för mig i skolan.

365. Tre huvudgenrer. 22. 366.
Vetenskapliga artiklar förskola

hogstrom o co
västra kajen camping
sollentuna hotell
programmering universitet flashback
karlstad kommun vaxel
ortopeden karlskoga lasarett
ibd symptom checker

Beskriva texten: du beskriver textens olika delar, vad som händer och hur det berättas. Dra slutsatser och tolka beskrivningen: Du sätter ihop textens delar igen och ser den som en helthet. Detta gör du via din tolkning. Perspektivera: Med hjälp av din beskrivning och tolkning placerar du texten i ett sammanhang.

Författarna redogör för ett antal undersökningar av texter som hör hemma i olika sammanhang – kontexter. Undertiteln, perspektiv på textanalys, Vi analyserar elevers texter – men hur? AE Hallin. May 26, 2015. aktuell forskning, språk i praktiken. Jag gillar att Scott och Windsor tittade på olika sorters texter (både fakta-text och berättelse, vilket relevant för skolans kontext) och både muntlig och skriftlig produktion. Undersökningen syftar till att undersöka vad man får veta om texter som analyseras enligt processbarhetsteorin och performansanalysen.