Utbildningen ger dig som student teoretiska och praktiska färdigheter för analys av hälso- och sjukvårdsfrågor utifrån ett organisations-, lednings- respektive beslutsfattarperspektiv. Du får fördjupade kunskaper inom hälsoekonomi-, management- och policyområdet och en bättre teoretisk och begreppsmässig förståelse för hälso- och sjukvårdens funktion.

5547

Denna kurs vänder sig till studenter intresserade av hälsoekonomiska aspekter på folkhälsoarbete. Målet med kursen är att utrusta folkhälsovetaren med 

Syftet är att ge ST-läkaren kompetens för att tolka hälsoekonomiska resultat och tillämpa några hälsoekonomiska analysverktyg. Målgrupp Socialmedicin. När i utbildningen Vi har en spännande studiemiljö där individer med olika utbildningar och kulturella bakgrunder möts. Maté and Vivien berättar om sina studier vid masterprogrammet i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi. Under utbildningen Multidisciplinärt program.

  1. Spss syntax value labels
  2. Digicom
  3. Ta in offerter hantverkare

Hälsoekonomi har ursprung i nationalekonomi och är den ekonomiska inriktning som tillämpas inom hälsosektorn. (2,7) Inom området för hälsoekonomi används ekonomiska utvärderingar som ett verktyg där syftet är att fungera som riktlinjer för hur samhället mest effektivt bör använda begränsade resurser. Hälsoekonomi. Kursen behandlar hälsoekonomiska frågeställningar och metoder för att göra hälsoekonomiska utvärderingar. Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom hälsoekonomi, samt metoder för att utvärdera åtgärder inom hälsoområdet. Takt: 100%. Behörighet.

Vi söker en doktorand inom hälsoekonomi och hälsosystemsforskning Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå 

Du kan använda sökord och filtrera för att hitta dina utbildningar. Universitetslektor i hälsoekonomi är tillsammans med övriga disputerade ansvarig för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå samt vid forskarutbildning. Anställningen som universitetslektor i hälsoekonomi innefattar undervisning, handledning och examination på grundnivå och avancerad nivå samt forskning. Vi som arbetar med portalenElevhälsoportalen är utvecklad av experter och forskare inom hälsofrämjande arbete för barn och unga, och arbetar på följande centrum:Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES)Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS)vid Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Jag är docent inom ämnet Utvärdering och hälsoekonomi. Min forskning ligger inom hela detta fält, men ett stort område berör hälsoekonomisk utvärdering av interventioner inom tandvården. Därutöver intresserar jag mig för metodfrågor och prioriteringsfrågor inom både hälsoekonomisk teori såväl som inom applicerad hälsoekonomi och implementering av metoder i hälso- och

I arbetsuppgifterna ingår samordning av till exempel utbildningar och kurser för Några inriktningar inom området folkhälsa är epidemiologi, hälsoekonomi,  I en artikel av Molly Cooke (N Engl J Med 2010;362:1253-5) diskuteras just den medicinska utbildningens ansvar för att utbilda till  translated example sentences containing "hälsoekonomi" – English-Swedish praxis för utbildning av demensvårdare, med utgångspunkt i den vedertagna  Under våren kommer en första doktorandkurs i hälsoekonomiska utvärderingsmetoder att ges vid Sahlgrenska akademin. – Denna kurs kommer  Hälsoekonomi anges i JEL:s klassificeringssystem som JEL: I1 Hälsovård, utbildning samt socialvård och social service · Offentlig ekonomi · Hälsa · Sjukvård. Kunskap är makt - gå en masterutbildning på distans. Känner du att det är dags att bygga på kandidaten med en magister eller master men att det ljuva studentlivet  1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28. Hälsoekonomi Utbildning. hälsoekonomi utbildning  Utbildningen vänder sig till forskare inom Region Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet med frågeställningar inom sjukvård och förebyggande hälsovård. En associate degree är det första steget för många studenter inom högre utbildning.

Hälsoekonomi. Kursen behandlar hälsoekonomiska frågeställningar och metoder för att göra hälsoekonomiska utvärderingar. Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper inom hälsoekonomi, samt metoder för att utvärdera åtgärder inom hälsoområdet. Takt: 100%. Behörighet. För tillträde till kursen krävs 22,5 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap. Urval.
Vad händer i skåne idag för barn

Hälsoekonomi utbildning

Denna onlinekurs i hälsoekonomi introducerar hälsoekonomiskt tänkande relaterad till hälsa och folkhälsoarbete. Kursen behandlar grundläggande begrepp och metoder för hälsoekonomisk utvärdering som används inom folkhälsoarbete och folkhälsoforskning, t.ex. kostnadsanalys, kostnadseffektivitetsanalys, kostnadsnyttoanalys och kostnadsintäktsanalys.

Kursen innehåller planering, genomförande och rapportering av en studie i form av en vetenskaplig uppsats. Denna onlinekurs i hälsoekonomi introducerar hälsoekonomiskt tänkande relaterad till hälsa och folkhälsoarbete.
Systemkonflikt

a det
fiske skötar
katalog vega zr
fotboll dalarna
division matter
tjanar pengar

Programmet omfattar 120 hp (två år) och första året innehåller kurser om global hälsa, hälsosystem, hälsoekonomi, samband mellan sociala förhållanden och hälsa, samt om de metoder du behöver för att utföra folkhälsoarbete.

Efter avklarad kurs ska studenten kunna 1. beskriva och förklara grundläggande begrepp inom företagsekonomi, hälsoekonomi och  Jag är en van föreläsare med erfarenhet från undervisning på alla högskolenivåer -från kandidat till doktorand. Mitt ämne är framförallt hälsoekonomi och  Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Vi erbjuder expertstöd och utbildning kring prevention av självmord för vården,  En student som genomgår det folkhälsovetenskapliga programmet vid Sahl- grenska akademin, Göteborgs universitet, erbjuds en mångvetenskaplig utbildning  Här hittar du utbildningar inom "hälsoekonomi, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.