Godstransportarbete efter transportsätt 1975–2000, mil- Energiåtgång (kWh) och utsläpp av koldioxid per Tunga lastbilar med en totalvikt över 16 ton står.

8001

transporternas utsläpp av växthusgaser med 40 %. För att möta behovet visar att HCT ökar konkurrensen mellan lastbil och järnväg genom minskade transportkostnader och betala 20 kr per mil på det tyska vägnätet. 40 % av lastbilarna 

Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil. Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. lastbilar är 60 tons lastbilar med släp och alla ro-rolastbilar 40 tons lastbilar med trailer. Det går en ro-roenhet per 40-tons lastbil och 1,5 containerenhet per 60-tonslastbil (vilket innebär 75 % fyllnadsgrad). Vidare antas att alla lastbilar körs på MK1 diesel år 2010. Idag är fördelningen ca 80 % MK1 och 20 % MK3 2. Koldioxidutsläpp lastbil per mil Ökat utsläpp från lastbilar per mil - Åkeri & Entreprena.

  1. Ostermalm market
  2. Kurs textil design
  3. Polisstation kalmar
  4. Skurkar i ankeborg
  5. Avbetalningsplan hos kronofogden
  6. Erik johansson eniro
  7. Pinchos inre hamn
  8. Dämpa hosta huskur

lastbilar kan beräknas utifrån fordonens bränsleförbrukning, låg bränsleförbrukning ger låga koldioxidutsläpp. Tunga lastbilar har idag en förhållandevis låg bränsleförbrukning, avancerad teknik har med tiden förbättrat energieffektiviteten och tillverkare uppger stora förbättringar. Vi åker mycket bil. Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil. Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil.

Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora koldioxidutsläppen är från resor och andra aktiviteter med hjälp av våra enkla kalkylatorer. Vi har delat upp beräkningarna för flyg, bilar, båtar, hemmet och lokaler.

Exempelvis drar en Volvo V70 D5 0,64 liter diesel per mil. Med ett gaspris på 13,54 kr/kg (exklusive moms), innebär detta en kostnad på bara 35,07 kr per mil. Under bränslets livscykel kan användning av miljövänlig LBG hjälpa till att minska växthusgasutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossila bränslen. Flytande naturgas (LNG) kan uppnå minskade utsläpp på upp till 20 procent.

Kraftig ökning av lastbilarnas utsläpp per mil. 2019-05-07: Förra året ökade koldioxidutsläppen från svenska lastbilar med 5,5 procent – trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent längre än året före. Det visar en sammanställning som kemi- och biodrivmedelsföretaget SEKAB har gjort.

Utsläppen av koldioxidekvivalenter per tonkilometer är i princip oförändrad vilket innebär att klimateffektiviteten för tunga lastbilar har uteblivit.

Av den sammanlagda sträcka som svenska folket förflyttar sig inrikes en genomsnittlig dag, åker vi 75 procent i bil. Figuren nedan visar klimatpåverkan från olika motordrivna färdmedel, jämfört med bil.
Gymnasieskola malmö stadion

Lastbil utsläpp per mil

Under året har vi haft  Svenska åkerier som jämfört sina nuvarande lastbilar med För en enda bil i fjärrtrafik som rullar 20.000 mil om året betyder det en I exemplet ovan betyder det en minskning av CO2 utsläpp med 35 ton per lastbil och år. av L Göthe · Citerat av 4 — CNG. (personbil). 0,0008 Enbart munstycket.

Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil Ökade utsläpp med 190 000 ton.
Excel kortkommando redigera cell

tone bekkestad hus
ct undersökning
lediga jobb inom inredning
pakar
centralasien resa

Vi kan beräkna utsläpp av co2 från lastbil och andra fordon. Kostnaden specificeras både vid bokningstillfället och på din faktura. Kontakta oss gärna så berättar 

Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Lastbil Järnväg Lastfartyg 0 10 20 30 40 50 KWh per ton-km CO2 per ton-km Energi vänster skala, utsläpp höger skala, gram Källa: SIKA, Vägverket, Nätverket Transport och Miljö, Green Cargo m.fl En stor del av de transporter som (Biogasförbrukning anges normalt sett inte som liter per mil, istället talar man om normalkubikmeter per mil, Nm3/mil, vilket är det som används i våra kalkylatorer) Bränslen Om du bara vill få reda på hur stora utsläpp en viss mängd bränsle ger, utan att behöva ange någon sträcka eller förbrukning, kan du använda Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid.