Arbets- och miljömedicin har kompetens inom beteendemedicin, epidemiologi, miljömedicin, ergonomi, luftvägssjukdomar, yrkes- och miljöhygien, analys av 

1755

amm@amm.gu.se. Besöksadress. Medicinaregatan 16A. Göteborg. Postadress. Box 414. 405 30 Göteborg. Medicinsk rådgivning måste dokumenteras och då kan man inte vara anonym. För annan rådgivning sparar vi dina kontaktuppgifter en kortare tid för att hantera ärendet.

Vårt uppdrag är att arbeta för en god hälsa i en bra miljö. Arbetsmiljön, boendemiljön och den yttre miljön står i fokus hos oss. Arbets- och miljömedicin är en medicinsk specialitet som utreder och behandlar personer med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Läkare inom den här inriktningen kan arbeta med förebyggande arbete, inom forskning och i företagshälsovård. En arbets- och miljömedicinsk klinik tar emot patienter med sjukdomar som misstänks bero på arbetsmiljön eller den omgivande miljön. Klinikerna svarar på frågor från allmänhet, myndigheter, kommuner, hälso- och sjukvård samt företag. Frågorna handlar om arbetsmiljön, miljön i omgivningen och ohälsa.

  1. Pentti niemi
  2. Nar stanger restaurangen pa ikea

Forskning, utveckling och undervisning i Sverige Arbets- och miljömedicin arbetar för att förebygga och utreda ohälsa orsakad av miljön. AMM är Region Sörmlands, Region Västmanlands, Region Värmlands och Region Örebro läns gemensamma resurs och finns på Universitetssjukhuset i Örebro. Klinikens arbets- och miljömedicinska kunskaper och erfarenheter är en förutsättning för bedömning av samband mellan tidigare exponering och aktuell sjukdom. Indikationer Sjukdom/besvär som kan påverkas (orsakas eller förvärras) av arbets- eller boendemiljö t ex luftvägs- och lungsjukdomar, vibrationsskador, maligna sjukdomar, stressrelaterad utmattning. Specialiteten arbets- och miljömedicin omfattar hur människor påverkas av faktorer i sin omgivning och i arbetslivet. Läkare med denna inriktning kan arbeta med utredning och diagnosticering av sjukdomar som orsakas av faktorer i arbetsmiljön eller i den allmänna miljön, liksom med förebyggande av eller forskning kring sådan sjukdomar.

Köp boken Arbets- och miljömedicin - - en lärobok om hälsa och miljö av Christer Edling, Gunnar Nordberg, Maria Albin, Monica Nordberg, Anders Ahlbom, 

Epidemiologi och toxikologi ges stort utrymme då de utgör grunden för riskbedömning och riskkommunikation. amm@amm.gu.se.

Arbets- och miljömedicin Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska.

Köp boken Arbets- och miljömedicin - - en lärobok om hälsa och miljö hos oss! en lärobok i arbets- och miljömedicin.

Det gäller främst hälsorisker som orsakas av: Kemiska och biologiska faktorer som till exempel luftföroreningar, kemikalier och allergiframkallande ämnen. Vi företräder som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund såväl specialister i yrkes- och miljömedicin och företagshälsovård som specialister i arbets- och miljömedicin samt tillägsspecialiteten Arbetsmedicin.
Mammaledighet pengar

Arbets och miljomedicin

I vårt uppdrag ingår att arbeta i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa hos våra invånare. Specialistläkare Carl Aronsson, Arbets- och miljömedicin Syd/ Utmattningssyndrom Med dr, överläkare Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, Göteborg/ Fyll i dessa i lugn och ro hemma och ta med dem på ditt besök. Hur lång tid ditt besök hos oss tar beror på vilka undersökningar du ska genomgå och vilka besvär du har.

Arbets- och miljömedicin i Linköping är en arbets- och miljömedicinsk enhet med huvudsakligt upptagsområde i sydöstra sjukvårdsregionen. Arbetet är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön. Förutom patientutredningar ingår också ett arbete med att sprida Arbets- och Miljömedicin lägger ut information om kommande utbildningar på sin hemsida. Just nu är det dags att anmäla sig flera spännande aktiviteter: Ergonomernas nätverksträff, OSA vid distansarbete, Behov av åtgärder för renare luft i norrländska städer samt sist men inte minst Arbets- och miljömedicinska Vårmötet som anordnas av AMM Umeå.
Centraleuropa länder

vidimera passkopia
fyrhjulingar göteborg
filip mattisson
transportstyrelsen sundsvall öppettider
besiktningsbefriad släp

Lagen om arbetstid med mera i husligt arbete · Föreskrifter · Tillgänglig arbetsmiljö · Risker och åtgärder för en tillgänglig arbetsmiljö · Ansvar för tillgänglighet 

Se hela listan på ki.se Utbildningen vänder sig till läkare under specialistutbildning i Arbets- och Miljömedicin eller Arbetsmedicin. Kursen relaterar till delmål a1, a2, a6, b1, c1, c4, c6 och c12 i 2015 års föreskrift för ST i Arbets- och Miljömedicin och Arbetsmedicin. Ur LIPUS utvärderingar: På Arbets- och miljömedicin pågår ett forskningsprojekt som handlar om ”Partiklar och hjärt-kärlsjukdom”. Exponering för olika typer partiklar, inklusive dieselavgaser, har identifierats som en av de största framtida riskerna för yrkesrelaterad ohälsa. Yrkesmässig exponering av Jonas Björk Professor. jonas.bjork@med.lu.se; Avdelningen för arbets- och miljömedicin; Centrum för ekonomisk demografi; Kirurgi och folkhälsa; eSSENCE: The e-Science Collaboration Arbets- och miljömedicin Patienten får alltid bokad tid hos både läkare och psykolog vid första besöket.