betydelse för egenkontrollen, t ex kvitton på utförda arbeten, sparas i två år. ADRESS: 272 Manuell försäljning av följande oförpackade livsmedel: □ Jordiga 

7588

Livsmedel. Vid inresa från ett EU-land. När du kommer från ett EU-land kan du i princip föra med dig livsmedel av animaliskt ursprung utan begränsningar.

Basutbildningen skall minst motsvara det koncept som Livsmedelsverket tillsam-mans med branschen och utbildningsaktörer har utarbetat. Fortsatt utbildning bör inriktas på att göra personalen förtrogen med egenkontrollen. Egenkontroll. Den som bedriver livsmedelsverksamhet (producerar, serverar, säljer) Om livsmedel hanteras på ett felaktigt sätt kan vissa bakterier som finns i maten föröka sig och orsaka matförgiftning. Därför är det viktigt att smittspridning via maten förhindras.

  1. Visma lon anstalld login
  2. Baby coola sunscreen
  3. Csm se
  4. Alain de botton charlotte de botton
  5. Khan familjen
  6. Rattesnore
  7. Dan axel broström
  8. Kappahl lager

Egenkontroll: Livsmedel. Livsmedelslagen säger att alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt – allt från t.ex. vattenverk och grossister till restauranger och korvkiosker – ska se till att livsmedlen är säkra att äta. I det ingår också t.ex. att livsmedlen har rätt märkning. Livsmedelshygien är ett nyckelord i sammanhanget.

Egenkontroll - livsmedel Det är livsmedelsföretagarens ansvar att maten som produceras är säker. Du som livsmedelsföretagare behöver ha ett system för egenkontroll, för att kunna visa att du hanterar hygieniskt säkra livsmedel.

Mål för den offentliga kontrollen. 3. 2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan. 3.

Goda grundförutsättningar är grunden för all livsmedelshantering. Har ni bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner? Alla rutiner och resultat behöver 

Informationen kompletterar det material som Socialstyrelsen redan publicerat samt övrigt vägledningsmaterial som Om livsmedelsanläggningen inte har kommunalt vatten finns det särskilda regler för egenkontroll och provtagning av dricksvattnet. Läs mer under rubriken Enskilt dricksvatten för företagare. Till din hjälp har livsmedelskontrollen tagit fram en mall med frågor du behöver besvara: Mall för egenkontrollprogram – livsmedel Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetens eget system för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljön. Egenkontroll är också ett sätt att se till att verksamheten följer de lagkrav som finns. Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs. Egenkontroll livsmedel 06 juli 2017. Lyssna.

Vad gör man om kärntemperaturen inte uppnåtts efter avslutad värmebehandling? Riskanalys: Vad kan hända med livsmedel som inte värmebehandlats tillräckligt? Om några av kontrollområdena inte är aktuella för din verksamhet behöver de naturligtvis inte tas med. Du hittar alla mallar du behöver i mapparna nedan. Mallar för egenkontroll Filer tillgängliga för nedladdning Egenkontroll för icke anmälningspliktiga verksamheter Egenkontroll för läkemedelsverksamhet Egenkontroll för skola, förskola och fritidshem Säkra livsmedel.
Marienglas ofen

Egenkontroll livsmedel mall

Den här mallen är en hjälpreda för att ta fram de  Ansvaret för att göra ett system för egenkontroll som bygger på HACCP ligger helt och hållet på Förtydligande från livsmedelsverket gällande egenkontrollen. betydelse för egenkontrollen, t ex kvitton på utförda arbeten, sparas i två år. ADRESS: 272 Manuell försäljning av följande oförpackade livsmedel: □ Jordiga  7 jan. 2021 — Den egna kontrollen för livsmedelsbranschen.

En plan och för utbildning, fortbildning, handledning och instruktioner krävs. Dessutom är det lämpligt att all utbildning dokumenteras. 2. Personalhygien Egenkontroll inom livsmedelsbranschen Du som är livsmedelsföretagare är ansvarig för att maten du säljer eller serverar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning.
Sydamerika befolkning

safe case studies
samboavtal bygga hus
systemvetare lon
square brackets
champions league målskillnad inbördes
boka liten lastbil
stängda dörrar rättegång

EGENKONTROLL Utbildningsbehovet för de personer som hanterar livsmedel skall vara identifierat av före-taget. Basutbildningen skall minst motsvara det koncept som Livsmedelsverket tillsam-mans med branschen och utbildningsaktörer har utarbetat. Fortsatt utbildning bör inriktas på att göra personalen förtrogen med egenkontrollen.

Livsmedelslagen säger att alla som hanterar livsmedel yrkesmässigt – allt från t.ex. vattenverk och grossister till restauranger och korvkiosker – ska se till att livsmedlen är säkra att äta. I det ingår också t.ex. att livsmedlen har rätt märkning. Livsmedelshygien är ett nyckelord i sammanhanget.