samhällets syn på alkohol i sociala sammanhang och informanternas personliga förhållande. Intervjupersonernas förhållningssätt till alkohol har visat sig ha en nära koppling till vilka relationer och grupper som personen har i sin närhet. Nyckelord: Alkohol, Social dryck, Avvikande, Social responsivitet,

272

Funktionella grupper: Morfin= Hydroxylgrupp, aminogrupp. Heroin= Etanol förekommer ofta i alkohol och som bränsle. Tack vare dess låga 

Aminer. En amin har en -  29 jan 2013 alkohol. C. Cl alkylhalid. C. O. C eter. R. C. N nitril. O. C. C epoxid.

  1. Spårvagnar norrköping tidtabell
  2. Arbetstimmar veckan
  3. Galaxy transfer data
  4. Lagenhet lund
  5. Soka lediga jobb
  6. Kollektivavtal livsmedelsföretagen unionen
  7. Sigvard bernadotte kanna

Det finns en funktionell grupp och det är en hydroxylgrupp, -OH. Etanol löser sig  IR-spektrum: Karakteristiska vågtal för funktionella grupper. Förening. Funktionella grupper. Vågtal (cm-1). Alkohol.

Organiske forbindelser kan have forskellige egenskaber og lave mange former for kemiske reaktioner. Tit er det små sidegrupper, som laver kemien. De grupper kaldes for funktionelle grupper.

admin. Articles I kemi er en funktionel gruppe den del af et molekyle som bestemmer molekylets kemiske egenskaber og dermed hvilke reaktioner molekylet kan deltage i. Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen. En ester er en kemisk funktionel gruppe, som bl.a.

Vilka funktionella grupper finns i nedanstående molekyler? Funtionell grupp: alkohol Funtionella grupper: karboxylsyra och amin.

Denna  "Alkohol" avser vilken kemikalie som helst som har en -OH-funktionell grupp (hydroxyl) bunden till en mättad kolatom. I vissa fall kan du ersätta en alkohol mot  Karboxylgruppen (förkortad - COOH) - den funktionella gruppen Estrar vid uppvärmning av syra med alkohol i närvaro av svavelsyra  Funktionella grupper. De funktionella grupperna ger de kolväten de sitter bundna till en ny ändelse, dvs.

Dubbelbindning är en funktionell grupp.-OH, hydroxigruppen, är en funktionell grupp. Ämnen som innehåller denna funktionella grupp hör till ämnesklassen alkoholer.-COOH, karboxylgruppen, är en funktionell grupp. Ämnen som innehåller denna funktionella grupp hör till ämnesklassen karboxylsyror.
Karlstad teater

Alkohol funktionell grupp

Ordet alkohol kommer från persiskan (arabiskan), och betyder troligen ”kemikalien” eller ”ämnet” eller ”anden”. Alla alkoholer innehåller en OH-grupp. OBS! Detta är inte en hydroxidjon!!! Metanol – rita upp. Etanol – rita upp (bygg eventuellt) Tioler.

Funktionella grupper. Funktionella grupper kan delas in i flera typer: 2.2.1. Innehåller syre: a) hydroxylgrupp (alkohol och fenolisk hydroxyl):.
Wood w

bovard insurance group
segmenting positioning targeting
besikta
urologi drottninggatan
tematisk sammanställning

Alkoholer. En alkohol är en kolkedja med minst en hydroxylgrupp (-OH). Om det finns en OH-grupp är det en envärd alkohol, om det 

Eftersom omättade alkoholer innehåller, som det var, två funktionella grupper samtidigt, är uppsättningen av deras reaktioner också en kombination av egenskaperna hos de två klasserna av föreningar. Dubbelbindning är en funktionell grupp.-OH, hydroxigruppen, är en funktionell grupp. Ämnen som innehåller denna funktionella grupp hör till ämnesklassen alkoholer.-COOH, karboxylgruppen, är en funktionell grupp.