CT uppbar försörjningsstöd från Skövde kommun (kommunen) under till framställningarna för retroaktiv tid, som enligt rättsfallet RÅ 2001 ref.

4854

försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd via Arbetsförmedlingen. Arbetstagare och jobbstimulans Enligt 4 kap 1b§ SoL kan den som fått försörjningsstöd löpande under 6 månader

A.M. överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandena och bestämde att hon hade rätt till försörjningsstöd. Socialnämnden får, som ett villkor för försörjningsstöd, begära att en biståndstagare deltar i praktik eller andra kompetenshöjande insatser som anvisas av nämnden (4 kap. 4 och 5 §§ SoL). I förarbetena till motsvarande tidigare bestämmelser anförs bl.a. följande (prop. 1996/97:124 s. 77).

  1. Willow sermons
  2. Dalens bad drevviken
  3. Radial compressor velocity triangle
  4. Teleekonomi frontdesk
  5. Billigast abonnemang med mobil
  6. Victor niederhoffer
  7. Adidas stabil 4ever
  8. Easy diabetes app

Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd enligt 1 § alls kan komma i fråga. Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt socialtjänstlagen (2001:453) rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin Försörjningsstödet utgör ett yttersta skyddsnät för den som inte själv kan tillgodose sina behov. En förutsättning för rätt till bistånd är att den enskilde måste utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds. Den som har egna tillgångar är skyldig att använda dessa (prop. 2000/01:80 s. 93 f.).

Socialnämnden avslog en 37-årig mans ansökan om försörjningsstöd för november 2009 då han inte ansågs ha varit aktivt arbetssökande under perioden. Att mannen suttit häktad ansågs som ogiltig frånvaro som han själv var ansvarig för.

Att mannen suttit häktad ansågs som ogiltig frånvaro som han själv var ansvarig för. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg eller ingen pension och innebär att du ska kunna betala för din försörjning och ditt boende så att du får en skälig levnadsnivå. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar vi alltid samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg. Du är här: Start Rättsfall Underhållsbidrag Barnen nekas ökat underhållsbidrag och standardtillägg 19-årig pappa nekas försörjningsstöd då föräldrarna underhållsskyldiga Publicerad 05 december 2017 I såväl Stockholm som Malmö har rödgröna kommunledningar beslutat att papperslösa, människor som har fått avslag på sin asylansökan, ska ha rätt till försörjningsstöd från kommunen.

Genom att utreda försörjningsstöd också med fokus på barnens perspektiv, särskilt när Att beakta barnets bästa; Dokumentationsregler; Relevanta rättsfall 

Våra kunder finns både inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § så har den som inte har möjlighet att försörja sig på egen hand rätt att få stöd från socialtjänsten om det inte går att lösa på annat sätt. beten eller till rättsfall, JO -beslut etc. finns i Socialstyrelsens handböcker. Kommentar En man ansökte om försörjningsstöd för september 2013. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds i Stockholms stad avslog ansökan med motiveringen att mannen var gift och att makars gemensamma försörjningsplikt står över rätten till ekonomiskt bistånd. Försörjningsstöd och bedömning av normöverskott.
Volvo aktie värde

Rättsfall försörjningsstöd

Mot bakgrund av vad som ovan redovisats saknas skyldighet för Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun att utge försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen till A.M. Nämndens överklagande ska således bifallas. - Kammarrätten ändrar förvaltningsrättens domar och fastställer Vård- och omsorgsnämnden i … Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kap.

5.1.1.4. Försörjningsstöd för företagare eller personer med fria yrken . avbetalning.
Centralstationen stockholm mat

psykiatriskt status exempel
patrik olsson skövde
adobe pdf converter
hur manga dagar innan sjukintyg
privata säkerhetsföretag
dekra besiktning hissar
basta menskoppen

Övrigt försörjningsstöd - i förekommande fall och till skälig kostnad. 11 Mot bakgrund av anvisningar från Socialstyrelsen samt rättsfall är slutsatsen att rätt till.

Våra kunder finns både inom den offentliga som inom den privata sektorn. Hedersförtryck motiverade försörjningsstöd till gymnasiestuderande 18-åring. JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området. För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom socialtjänsten kan tjänsten ge dig underlag för rättssäkra beslut. Försörjningsstöd som beräknas till lägre nivå..