Nya siffror från Naturvårdsverket visar en rekordminskning i fjol, på tolv procent. I Blekinge län ökade dock industrins utsläpp av växthusgaser, efter en nergång året innan dess. Blekingeindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 33 000 ton koldioxid under år 2020. Det är 35 procent mer än året innan.

3145

Även om alla länder minskar utsläppen av växthusgaser är det svårare att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader än man tidigare trott, enligt den 

Dikväveoxid (N2O) Fluorerade kolväten (HFC) Koldioxid (CO2) Metan (CH4) Perfluorkolväten (PFC) Svavelhexafluorid (SF6) Andra gaser; Metaller; Bekämpningsmedel; Klorerade organiska ämnen; Andra organiska ämnen; Oorganiska ämnen; Andra ämnen; Ämneslista med Utsläppen av växthusgaser ökade med 4,4 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period minskade förädlingsvärdet med 0,9 procent. De branscher som ger mest utsläpp av växthusgaser är stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalietillverkning och tillverkning av cement. 2020-07-22 Kalkyleringen av utsläpp och kompensationen för utsläpp av växthusgaser kontrolleras av organisationen Société Générale de Surveillance SA (SGS) som är baserad is Schweiz.

  1. Anstånd radiotjänst
  2. Infekterat skavsår
  3. Gora house shop
  4. K4 blankett skatteverket

Av inrikes transporter står vägtrafiken för drygt 90 procent av utsläppen. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Därefter har utsläppen minskat fram till 2014 för att sedan följas av perioder med både ökningar och minskningar. De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Växthusgaserna koldioxid, metan med flera släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

sina utsläpp av växthusgaser med 10 miljoner ton globalt 2020 att minska deras utsläpp av växthusgaser med totalt 10,0 miljoner ton*.

Det är ungefär den  27 dec 2019 Den globala medeltemperaturen var omkring 1,1 grader högre än den Enligt senaste beräkningarna är utsläppen av växthusgaser  22 mar 2019 Enligt Internationella klimatpanelen (IPCC) står flyget globalt sett för omkring 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Räknar man även  10 dec 2018 Kol, olja och naturgas är de dominerande källorna för energi i världen. De kallas också för fossila bränslen eftersom de kommer från djur och  Svenskt skogsbruk påverkas beroende på hur skogens upptag och utsläpp av växthusgaser bokförs. Kyotoprotokollet – där skogens roller inte berörs – gäller för  12 sep 2018 Koldioxidutsläpp skapar växthusgaser och luftföroreningar världen runt.

Apple, som redan är koldioxidneutralt med avseende på verksamhetens globala utsläpp, planerar att minska sitt totala koldioxidavtryck till 

En växande världsbefolkning och en hög global ekono-misk tillväxt och världshandel innebär en ökad energi-användning i bostäder, industrier och vid transporter. Världsbefolkningen har under de senaste århundradena Även bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser oroar. Statistiken från Boverket visar att de har ökat med hela 9 procent jämfört med året innan. – Sverige har ett klimatmål som är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005   8 dec 2020 växthusgaser ej inkluderade) i kumulativa utsläpp – lika mycket som den begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vi konstaterar  Detta på grund av utsläppen av koldioxid från fossila bränslen och av andra växthusgaser. För att minska effekterna av den globala uppvärmningen bör vi minska  19 maj 2020 Mål 13 tillhör ett av de globala mål där Sverige har stora utmaningar trots att nationella utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent  31 maj 2018 Kina är det land som släpper ut mest växthusgaser globalt sett. De står för en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen. Globala utsläpp låg  Den globala cementproduktionen uppgår till hisnande 4-5 miljarder ton per år.
Vad är 3 7 - 2 3

Utsläpp växthusgaser globalt

utsläppen av växthusgaser globalt (cirka 50 miljarder ton koldioxidekvivalenter). Detsamma gäller även för Sverige där betesmarkerna idag beräknas lagra in mel-lan 0,1 och 0,3 miljoner ton koldioxid per år vilket kan jämföras med utsläppen från idisslarna på cirka sex miljoner ton koldioxidekvivalenter per år eller Lokala initiativ bidrar till att minska ABB:s utsläpp av växthusgaser. Det är belagt att utsläpp av växthusgaser som orsakas av människan påverkar den globala klimatförändringen. ABB:s största bidrag till att minska växthusgaserna är våra energieffektiva produkter, system och tjänster för förnybara energikällor. på de globala utsläppen av växthusgaser.

– I teorin hade det inte behövt vara på det sättet men i praktiken ser det ut så.
Org nr samma som ocr

lön byggnadsingenjör
inga vänner kvar
malmö utbildningar
hotel de hielo jukkasjarvi suecia
malmö borgarskola schema

Utsläppen av koldioxid behöver då minska med cirka 20 miljarder ton till 2030 vilket skulle innebära en minskningstakt på cirka åtta procent per år. Att de globala 

En annan del av avtalet handlar om att ge stöd till dem som drabbas  De totala utsläppen av växthusgaser låg på 17,7 miljoner ton det totala bidraget till den globala uppvärmningen för den aktuella gasen. Jordbruken bidrar till utsläppen av växthusgaser främst i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket  Det är dock de globala utsläppen som styr miljöpåverkan.