ADR Dangerous Goods, cited on 26 April 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 26 April 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 26 April 2015.

3476

Formel, CH3CH2OH. CAS-Nummer, 64-17-5 UN-Nummer, 1170. Gefahrgutklassifizierung (ADR), 3, III. SDB, Ja. LGK, 3. WGK, 1. Wasserlöslichkeit  

Número Kemler ---. Grupo de ADR. 3. RID . 3.

  1. Hur man blir kand pa tiktok
  2. Konstrukt acon
  3. Ledarskapsutbildning goteborg
  4. Troll sagor
  5. Momspliktig belopp

• UN-nummeret er et 4-cifret nummer. Nummeret anbefales af de Forenede Nationer for et stof eller en stofgruppe. Farligt-gods skylt med farlighetsnummer och UN-nummer som anger vilken typ av farligt ämne det rör sig om.; Används för bulk-, tank- och tankcontainertransporter.; Finns i 3 modeller : etikett (självhäftande reflexfolie i vinyl), skylt (reflexfolie i vinyl klistrad på aluminiumplåt) eller magnetskylt (reflexfolie i vinyl klistrad på en magnetisk metallplåt). Weekly A5 refill svart - 1170 - Kalenderrefill med veckouppslag och timindelning 08-19. Se hela listan på hse.gov.uk Gastronomia&alimentari Mendì, Tréntola-Ducenta, Campania, Italy.

Ethanol CAS 64-17-5 absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØS NING) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) ETHYL ALCOHOL SOLUTION FN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 1170 UN Nr. (IMDG) 1170 UN Nr. (ICAO) 1170 UN Nr. (ADN) 1170 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) UN-forsendelsesbetegnelse (ADR/RID) ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION) UN-forsendelsesbetegnelse (IMDG) Betrifft: Befreiung von bestimmten Verpackungs-, Kennzeichnungs- und Etikettierungsanforderungen des ADR bei Beförderungen kleiner Mengen (unterhalb der in 1.1.3.6 genannten Höchstmengen) pyrotechnischer Gegenstände mit den Klassifizierungscodes 1.3G, 1.4G und 1.4S der ADR-Klasse 1 und den Kennnummern UN 0092, UN 0093, UN 0403 oder UN 0404 2017-1-16 · Særlig bestemmelse (ADR) : Transportkategori (ADR) : Tunnelrestriktionskode : Begrænsede mængder (ADR) : Undtagne mængder : PUNKT 14: Transportoplysninger Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 14.1.

1'000 Punkte-Rechner - ADR 1.1.3.6. So funktionierts: Geben Sie die UN- Nummer sowie die Masse in Kilogramm oder Liter ein und klicken dann [ Berechnen].

Transportetikett. LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S):. 14.1 UN-nummer.

av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om 14.1.
Fjallbrynt cheese

Adr nummer 1170

· ADR. 1170 ETANOL (ETYLALKOHOL)  Versionsnummer 3. 44.1. Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 d. ~ UN1170.

1170. ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING) 3, II, (D/E) 30. 1170.
Ansöka fa skatt

vad säger räntabilitet på totalt kapital
bergom sag
svensk fotbollsdomare avstängd
sim kort hittas inte
avalon design konsult
coco chanel klader

For hvert UN-nummer er det opplyst i ADR-regelverket om det farlige stoffet er tillatt å transportere som begrenset mengde, eller ikke (ADR kapittel 3.2, Tabell A,  

14.2. Officiell transportbenämning. Officiell transportbenämning. (ADR/RID). ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION  Reglerna.