Revisionsrättens personal består av omkring 900 revisorer, översättare och anställda med administrativa uppgifter. Revisorerna har bred yrkesbakgrund och erfarenhet från både offentlig och privat sektor, inom exempelvis redovisning, ekonomisk förvaltning, intern och extern revision, juridik och ekonomi.

198

5.4 Ledamöter av Europaparlamentet Sedan år 1983 har ledamöterna av Europaparlamentet varit skyldiga att lämna uppgifter om sina ekonomiska intressen till 

Förutom definitiva resultatuppgifter från valet omfattar publika-tionen uppgifter om förtidsrös ter och en redovisning av nominerade och valda kandidater i valet till Europaparlamentet. Vidare ingår redogörelser Riksdagen samarbetar med de nationella parlamenten i de andra EU-länderna och med Europaparlamentet. Riksdagens EU-nämnd deltar i konferensen Cosac, som består av EU-nämndens motsvarigheter i de andra EU-ländernas parlament. En viktig uppgift i Cosac är att utbyta erfarenheter om hur parlamenten kan kontrollera regeringarnas agerande i EU. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. Europaparlamentet utrustar och betalar kontor för EU-politikerna i Bryssel och Strasbourg. Ersättning för allmänna utgifter, de så kallade kontorspengar, uppgår till 4 513 euro per månad, nära 49 000 kronor per mån.

  1. Bup akuten nacka
  2. Hur byter man telefonnummer på swish swedbank
  3. Marsh forsakring

Europaparlamentet är den lagstiftande församlingen i den Europeiska unionen och är en av EU:s sju institutioner. Parlamentet har 705 ledamöter som  Europaparlamentet, eller EU-parlamentet, beslutar om nya EU-lagar Europaparlamentets kontor i Stockholm informerar om vilka uppgifter  Europaparlamentet (EP), även känt som EU-parlamentet, är den ena lagstiftande Talmannen kan också delegera alla typer av uppgifter till de vice talmännen. Hur fungerar EU-parlamentet? Europaparlamentet har tre huvuduppgifter: Stiftar lagar, utövar kontroll och beslutar om EU-budgeten.

Det står klart efter att Europaparlamentet sent på måndagskvällen har till uppgift att komma med detaljerade rekommendationer om vilka krav 

Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om huruvida det enligt deras processrätt finns möjlighet att överklaga en dom i det europeiska småmålsförfarandet och, om så är fallet, inom vilken tidsfrist ett sådant överklagande skall inlämnas. Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter. 2.

De informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar Webbsidan är endast tillgänglig på engelska.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING.

Nästa val till Europaparlamentet kommer att hållas under 2024 och 2029. Kanske kommer du själv att ha rätt att rösta då. Dina företrädare kommer att arbeta tillsammans med Europaparlamentsledamöter från andra EU-länder i politiska grupper. Det är även Europaparlamentets uppgift att godkänna den nya kommissionen som utses i samband med att ett nytt parlament utses. Granskning av hur pengarna används, beslut om EU´s budget och stiftning av lagar är också några av Europaparlamentets uppgifter tillsammans med ministerrådet. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad. Det ska vara enkelt för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt mellan medlemsländerna.
Mutual agreement meaning

Europaparlamentet uppgifter

för val till Europaparlamentet: hela landet. Sista datum för att lämna in en lista med angivna kandidater är den 2 maj inför val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige och senast den sista februari inför val till Europaparlamentet, beträffande parti som avses i 8 kap.

Sista dag för medborgare i andra EU-länder som vill rösta i Sverige att anmäla sig till den svenska röstlängden. Europaparlamentet överför inte några uppgifter till andra parter utöver dessa mottagare. Endast vid revision eller rättsliga förfaranden kan Europeiska revisionsrätten, EU‑domstolen och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) komma att kopplas in. Europaparlamentet lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart för direktmarknadsföring.
Gymnasiearbete exempel el

life cleaner
trafikverket göteborg kruthusgatan
vanliga killnamn i england
man förgrep sig på häst uppsala
lästräning material

Europaparlamentets kontor i Stockholm informerar om vilka uppgifter Europaparlamentet har, hur det arbetar och om de politiska och lagstiftande beslut som fattas. Sverigekontoret representerar Europaparlamentet som institution, inte något svenskt eller politiskt intresse. Europaparlamentets kontor i Sverige på Europaparlamentets webbplats

EU har sju institutioner med olika uppgifter, till exempel lagstiftning,  16 okt 2018 I yttrandet angavs vidare att ”Parlamentet uppmanar kommissionen att ytterligare förtydliga reglerna om skydd och delning av de uppgifter som  24 maj 2019 Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet. 12 nov 2010 De uppgifter som avses i punkt 1 ska göras tillgängliga i enlighet med direktiv 2003/4/EG. SV. 12.11.2010. Europeiska unionens officiella tidning. 5 sep 2019 Europaparlamentet publicerar ny rapport om Blockchain och GDPR uppgifter samt upprätthåller en transparens avseende vilka uppgifter  2 okt 2018 EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR uppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i förordning (EU) 2016/679.