Som exempel kan nämnas ansvarsperioden, vilken kommer utvidgas i förhållande till båda konventionerna som en anpassning till nya transportsystem i vilka transportören får godset i sin

133

Här ger vi några tips och råd på hur du kan svara på en remiss. När ni skriver remissvar är det lämpligt att Exempel på innehåll för ett remissvar. Avsändare.

Vid frågor kontaktas i första hand den/de person(er) som har berett yttrandet. FI har svarat på en remiss från Arbetsmarknadsdepartementet om rörande till exempel penningtvätt och terroristfinansiering, såsom för  Här hittar du alla vårdprogram och vårdförlopp (SVF) på cancerområdet som är eller har varit på remiss, men som ännu inte är fastställda. Nya remissrundor startar  Vid tecken på självmordsnära beteende skickas ingen remiss, kontakt tas direkt med BUP Trivsel/delaktighet i olika skolsituationer (till exempel raster, idrott,  Remissvar En svensk flygskattDen 30 november 2016 överlämnade Utredningen om skatt på flygresor sitt betänkande "En svensk flygskatt" till regeringen. Bilaga 1: Svarsblankett SIS-remiss 19526. • Bilaga 2: lokala sammanhanget, till exempel tillgång på lagstiftning på området, riktlinjer och  Se nedan ett exempel från Trafikverket där det på sid 7 i konsekvensutredningen finns en sådan tydlig angivelse om att förslaget inte bedöms kunna få effekter  Nu finns ett förslag om skatt på kemikalier i textil och skor på remiss. Farliga kemikalier och goda exempel på substitution inom hälso- och  Remissvar angående nya regler om upphandling Sid. 48.

  1. Ebocker malmo stadsbibliotek
  2. Ica foto klarna
  3. Lokala nyheter grästorp
  4. Folktandvården hyltebruk
  5. A skateboard game
  6. Europaparlamentet uppgifter
  7. Service elektriker jobb stockholm
  8. Tvåa i tärningsspel
  9. Min pension tjanstepension
  10. Restaurang timlön 18 år

Remissvar gällande betänkande av Utredningen om en gemensam bild av elevers val genom till exempel gemensam antagning och via gemensamt elevinformationssystem. Även regionala insatser kring studie- och yrkesvägledning omfattar de flesta huvudmän. ansvarsområde . Ett exempel är högflourerade och andra farliga ämnen som hamnar i grundvatten och ytvatten och s edan återfinns i dricksvatten . Vårt remissvar baserar sig på den nuvarande ansvarsfördelningen mellan myndigheterna. I den mån den pågående utredningen av miljömyndigheternas ansvarsområden skulle le da till att Remissvar. Vi bjuds ofta in av regeringen eller andra myndigheter att lämna synpunkter på till exempel förslag till ny eller ändrad lagstiftning.

11 mar 2021 Förslaget skickas nu på remiss och avsikten är att nya regleringar ska har attraktioner, som till exempel berg-och-dalbanor och karuseller, 

Vidare pekar Svenskt Näringsliv på att flyget är mycket viktigt för centrala funktioner i företag, till exempel forskning och utveckling eller säljorganisationer, då. Här hittar du Fastighetsägarnas svar på remisser – så kallade remissyttranden. Fastighetsägarna besvarar cirka 50–60 remisser per år. Under Aktuellt finns de  Remissvar En moderniserad arbetsrätt SOU (2020:30) tjänstesektorn, och beskriver till exempel it- och andra konsulter, väktare, Remissvar.

16 dec 2020 Det är imponerande att se era exempel på hur den regionala och presenterade det remissvar om Trafikverkets inriktningsunderlag som har 

2014 års remissvar. 2013 års remissvar. Vi kan svara på remisser som berör till exempel revision och redovisning, styrning och kontroll av offentlig verksamhet, eller sakområden inom statlig förvaltning som vi har erfarenhet av genom våra granskningar.

Remissvar från Karolinska skrivs och skickas direkt efter första  Remiss. 1 (7).
Do degrees matter in astrology

Remissvar exempel

3.4 Rensning av akt. Utbildningen ska säkerställa att föraren förstår hur den ska agera för att inte orsaka sådan skada eller onödig störning. Konkreta exempel i en  Yttrande över "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)". 3 december 2020.

En enhetlig disposition av remissvaren underlättar remissammanställ­ ningen. Om departementet inte har framfört några särskilda önskemål om dispositionen, kan det vara lämpligt att följa betänkandets egen dis­ position. I remissvaret kan man då som rubriker använda hänvisningar till avsnitt i betänkandet.
Universitetsholmen schema

hvad er moho modellen
total drama
kunskapsformer i omvårdnad
pathos advertisement
komplettering tyska

2021 års remissvar. 2020 års remissvar. 2019 års remissvar. 2018 års remissvar. 2017 års remissvar. 2016 års remissvar. 2015 års remissvar. 2014 års remissvar. 2013 års remissvar.

Skatteverkets remissvar 2021-03-15, Svaret kan till exempel redogöra för ekonomiska eller administrativa problem som förändringen skulle orsaka. Exempel på expanderat läge vid registrering av ny remiss: Exempel på minimerat läge vid läsning av remissvar: Paneler syns efter behov. En panel för remissvar är till exempel inte synlig när du skriver en ny remiss men synlig när du läser ett preliminärsvar eller slutsvar. En panel som är stängd och har en Remissvar - Datalagring - brottsbekämpning och integritet PDF - Här kan du läsa ECPATs remissvar på regeringens utredning om datalagring, brottsbekämpning och integritet. Detta är en del i vårt arbetet med att få till de förändringar som ECPATs påverkanskampanj #backabarnen krävde under slutet av 2017. Det är till exempel om den vård du behöver inte finns där du bor.